SLA - Hizmet Seviye Anlaşması - Bizim Anlayışımız

SLA - (Service Level Agreement / Servis Seviye Anlaşması) müşterimiz ile aramızda; yapacağımız işin/vereceğimiz hizmetin limiti, sınırları, miktarı, boyutu, zaman tanımları, teslim süreleri, destek ve müdahale süreçleri ve benzeri durumlar gibi nitelikleri içerir. Burada yapacağımız çalışma / vereceğimiz hizmet süresince kalitemizin müşterimizin istediği kriterlere göre kurallar bütününe uyum sağlarız. Fakat en fazla bizim inisiyatifimizle maksimum düzey seviyesine çıkarmak amacıyla en iyiyi yapmak gayesinde gayret gösteririz.

Burada amaç hizmet kalitesi adına standartlar oluşturarak, hizmet veren ve hizmet alan taraflar için bir anlaşma ve güven ortamı oluşturmaktır. Tüm bu süreçlere kendimizden fazlasıyla ödün vererek, hizmet verme gayesindeyiz. Çalıştığımız iş ortaklarımız ve müşterilerimizden bugüne kadar aldığımız mutlu ve olumlu geri dönüşler, bizim gurur kaynağımız ve kendimizi daha fazla geliştirebilmemiz için ilham veriyor.

ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Temeli BS 7799 standartlarına dayanan bu kavram Bilgi Güvenliği ve Yönetimi üzerine odaklanılmış ve kabul görmüş bir standartlar bütünüdür. Burada sektörü ve departmanı ne olursa olsun, bilginin yer aldığı her alanda bu bilginin güvenliğini sağlamak ve yönetimini koordine edebilmek üst olandır. Burada bu politikayı kabullenerek, benimseyen işletmeler hem süreçlerinde hemde işleyişlerinde bir dizi oturmuş ve kabullenilmiş standart kalıplarla alt yapılarını şekillendirmektedirler.

Biz burada aşağıdaki faktörlerin getirdiği avantajlarla işletmelere maksimum ve daha verimli çalışma ortamlarını oluşturmalarında destek oluyoruz. Böylelikle tüm bu süreçleri dağınık yapıdan kurtararak, standartlarla şekillendirilmiş bir şekilde işlevselliğindeki verimi maksimum seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.

Kurumların/firmaların risk yönetimi
Risk işleme planları
Görev ve sorumluluklar
Acil durum olay yönetimi
İş sürekliliği
Sahip olunan varlıkları koruyabilme
Maliyetleri avantajı sağlamak ve verimliliği arttırmak
Bilgi gizliliğinin korunması ve savunulması
Kolay yönetebilirlik ve koordinasyon
Dokümantasyon ve kayıtları tutma

ISO 9001 - Kalite Güvencesi Standartları

Ürün ve hizmetin geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, kurulup çalıştırılması, servis işlemlerinden destek ve daha ek işlevlere varan kalite güvence standartlarından oluşmaktadır. Buradaki standartların, işletmelere sağladığı pazar avantajıyla birlikte disiplin ve iyileştirme mekanizması kazandırır. Temelde yapılan işleri daha iyi yapılmasını sağlayan, ana ve destek süreçleri temel bir metodolojiye göre prosedür ve talimatlara dönüştürerek dokümante eden, eksiksiz uygulama ve denetim imkanı sağlayarak işlevliğini korumanın yanında müşteri tatminine dayalı bir işletim alt yapısıdır.

Biz burada bu kalite güvence standartlarını da baz alarak çalışmalarımıza ve müşteri ilişkilerimize yön veriyor ve sınırlarımızı zorlamayı hedefliyoruz. Her zaman verilen hizmetin ve yapılan çalışmanın belirli bir kalite standartlarında ve belirli sınırlarda olmaması gerektiğini düşünerek, maksimum fayda, verim ve performans skalası güdümlenerek faaliyet göstermeyi amaç ediniyoruz. Kalite güvence standartları müşterilerimiz için aşağıdaki gibi bir çok konuda fayda ve avantajları sağlamasının yanında, ön tanımlı kriter, kural ve kanunların oluşmasına olanak tanıyor. Tüm bunları toplayınca odak noktasına ulaşabilmenin kolaylığıyla birlikte etkin hizmet verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Müşteri ilişkilerinde başarı ve müşteri memnuniyeti
Tasarım, planlama ve işlem maliyeti avantajı
Şeffaflık ve ilke anlayışı
İmajı ve itibar güçlendirme
Performans ve verimliliğe doğrudan ve olumlu etki
Katılımın sağlanması, Liderlik ve süreç odaklılık
Faaliyet/Süreç yaklaşımı
Etkili ve doğru kararları alma
Kalite bilinci ve sistematik düşünceye entegrasyon
Standardizasyon ve tutarlılık
Şeffaflık ve ilke anlayışı
Kurum kültürün oluşması