• DevOps Danışmanlığı ve Çözümleri
  • DevOps alt yapısının kurulumu, ekibin uyumluluğu ve kültürün oturtulması konusunda kapsamlı destek
   • Kurum içinde devops kültürünün oluşturulması ve uygulanması,
   • Alt yapının ve çalışma tarzının devops kültürüne uygun hale getirilmesi,
   • Servis ve sunucuların yenilikçi teknolojilere entegrasyonu sağlanarak maksimum metriklere ulaşılması,
   • Alt yapının geliştirilerek mikro mimari seviyesinde containerized çalıştırılabilir hale getirilmesi,
   • Tam kapsamlı devops entegrasyonu sonrasında, kaynak ve çalışan çalışan personel tasarrufu sağlanarak gerçek uzmanlığa ve kaliteli işlere odaklanabilme imkanı sağlanılması ,
   • Otomatizasyon süreçlerinin oturtulmasıyla birlikte tüm iş süreçlerinin senkronize ve insan müdahalesi olmadan geliştirilebilmesi,
   • Kurum içi devops kültürü ve devops tool'larının kullanımı konusunda eğitimleri verilmesi,
   • Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment ve Blue-Green senaryolarının hayal olmadığı ve gerçekleştirilebilmesi için tüm teknik destekler..
   • Tüm detaylar ve daha fazlası için iletişime geçiniz..


  • Server/Masaüstü Sistemleri Yönetimi
   • Linux ve Windows Sunucu sistemleri üzerinde kurulum, bakım, optimizasyon, tuning, yönetim ve işleyiş desteği,
    • Web Sunucuları,
    • Uygulama Sunucuları,
    • Database Sunucuları,
    • Proxy/Firewall/Vpn Alt Yapıları,


   • Fiziksel / Sanal Platformlar Üzerinde Özel Çözümler,
    • Vmware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer alt yapıları,
    • IBM, HP ve Dell Fiziksel Sunucuları,


   • Cluster/LoadBalance Çözümleri,
    • Linux ve Windows sistemler üzerinde cluster yapıları ile sistem/alt yapı yedekleme
    • Linux ve Windows sistemler üzerinde Load Balancing ile yük dengeleme çözümleri,


   • Planlama/Tasarım ve uygulama çözümleri,
    • Analiz yapma ve ihtiyaçları belirleme,
    • Belirlenen ihtiyaçları şema ve topolojiler ile tasarlanması
    • Karar kılınan alt yapının hayata geçirilmesi ve uygulanması


   • Lisans yüklerinden kurtularak ücretsiz ve performans getiren çözümler,
    • Linux Platformlar üzerinde Open Source sistemler ile ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler


  • BT Servis/Hizmet/Organizasyon/Destek Yönetimi
   • Bilgi İşlem departman yönetimi,
    • BT çalışanları, işleyiş ve süreç yönetimleri


   • Vendor firmalarının bulunması, entegrasyonu ve yönetilmesi
    • Konu ve uzmanlığa göre ürün/hizmet temin edilen/edilmek istenen firmaların bulunması, süreçlere entegre edilmesi ve yönetilmesi faaliyetleri,


   • BT/IT alt yapısı süreçlerinin belirlenmesi,
    • Kalite standartları gereği süreçlerin hazırlanması,
    • ITIL ve COBIT standartlarına göre bt alt yapısı dizayn edilerek çalışanların ve alt yapının entegrasyonunun sağlanması,


  • İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı
   • Uzmanlık gerektiren çalışmalarda dışarıdan uzman temini,
   • OutSource uzman temini ile local çalışma imkanı,
   • Özel ürün/hizmet gerektiren çalışmalarda vendor havuzu yaratarak ve koordinasyon sağlayarak çalışmaların ilerletilmesi,


  • Network & Güvenlik Çözümleri
   • Network alt yapısı tasarlama ve uygulama
   • Firewall / Proxy / Vpn çözümleri


  • Alt Yapı ve Projelendirme Hizmetleri
   • Ofis bt alt yapısı tasarlama ve oluşturma,
   • Kablolama (Fiber/Ethernet/Ups) alt yapıları,
   • Sistem Odası çözümleri